Dromen - telepathie - Tweelingzielen Website

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dromen - telepathie

ARTIKELEN > van internet > tweelingzielen (1)

Dromen van je tweelingziel (+telepathie)

Onlangs stelde iemand ons een mooie vraag: “ Als je dromen hebt
waarin je tweelingziel voorkomt, heeft het andere zielendeel van jou dan
ook dromen waarin jij voorkomt?”

Tweelingzielen die nog niet fysiek bij elkaar zijn gekomen, zijn hoe dan
ook altijd onlosmakelijk in de energie met elkaar verbonden. Gedurende
de weg waarop tweelingzielen, op fysiek niveau, los van elkaar het leven
ervaren, is het afhankelijk van de fase van bewustzijn waarin elk van hen
zich begeeft, of zij zich bewust zijn van die energetische verbinding met
elkaar.

Het bewustzijn van de energetische verbinding ontstaat vanuit het hoger
weten. Het hoger weten is dat deel van jou dat zich op een overstijgend
niveau bevind; een gegeven van de Goddelijke Bron waarmee de ziel in
de eeuwigheid verbonden is. Deze verbinding maakt dat zielen altijd de
weg naar de Bron terug kunnen vinden, dus ook als zielen bijvoorbeeld
afdalen in de versluiering van het aardse leven, om daar de nodige
ervaringen op te doen ten behoeve van het goddelijke evolutieproces.

Het hoger bewustzijn, de Bron, reikt verschillende tools aan waarmee je
Zelf in bewust Zijn kunt ontwikkelen en onderhouden. Je kunt je als het
ware bekwamen in het (opnieuw) verruimen van je bewustzijn door
bijvoorbeeld meditatie, yoga, of andere energetische leerwegen. Je kunt
dit ook verkrijgen door je direct op de Bron af te stemmen. De mate van
bewustzijn bepaalt in hoeverre je verder kunt zien/horen/weten, dan het
aardse en fysieke level. Nu gaat elke ziel door diverse stadia van
bewustzijn ontwikkelingen, en afhankelijk van de leerweg die elke ziel
voorafgaande de afdaling naar de aarde voor zichzelf heeft uitgekozen,
kan elke fase van bewustzijn op zich al de ervaring zijn die de ziel vooraf
tot doel heeft gesteld. Inherent daaraan ligt het gegeven om de
versluiering van het aardse leven te ontstijgen en daarmee het bewust
Zijn te vergroten.

Dromen zijn, met de vele manieren van droomaanduidingen, een
gegeven vanuit het aardse niveau. Je kunt het zien als dat dromen als
een verwerkingsproces werken; zoals verwerkingen van de dag, vanuit
je leven, of vanuit meerdere levens. Dromen kunnen ook de symboliek
laten zien van hoe jij in het leven staat; ze laten bijvoorbeeld je kracht en
je verlangen zien, of elk andere gevoel of emotie.Hoe dan ook behoren dromen
tot het spel der aarde; je kunt er mee spelen, naar kijken en er van leren,
zowel op persoonlijk niveau als op zielen niveau. Dromen kunnen je gevangen
houden in het aardse spel, zeker wanneer je het ego daarin een rol laat spelen.
Net zo zijn dromen de illusie van het spel.

In werkelijkheid zijn dromen een van de tools om je zelf te ontsluieren,
en de terugkeer naar het hoger bewustzijn te faciliteren.
Energetisch contact via visioenen, telepathie of energetisch reizen, zijn
mogelijk door een directe verbinding met het grotere geheel, oftewel de
Bron. Dit zijn de verbindingen die op zielen niveau plaatsvinden,
waarvan je als mens bewust van kan (leren) zijn.

Zodra tweelingzielen, bewust en onbewust, zover zijn om elkaar op
fysiek niveau te gaan ont-moeten, zal de roep van de Bron die in beide
ligt elkaar aan trekken. Elke stap in het leven van de tweelingzielen zijn
stappen die vroeg of laat er toe zullen leiden dat tweelingzielen ook de
fysieke herkenning en hereniging met elkaar aan gaan. Ook al lijken
sommige stappen in eerste instantie een verwijdering, toch zal je (vaak
achteraf) ontdekken dat deze stappen nodig zijn om in een werkelijke
hereniging te kunnen komen. De stappen zijn dan de leringen die je als
ziel hebt aangenomen, of het zijn de leringen van het mens-zijn; met
name het loslaten en het vertrouwen in diverse situaties zijn daarin vaak
de hoofdmoot.

De aantrekkingskracht van tweelingzielen wordt dan ook sterker zodra
elk van hen het bewustzijn ontwikkelt. Als mens kun je een hereniging
met je tweelingziel niet afdwingen, het is aan het hogere Zelf, en de
Universele Raad om te bepalen wanneer het zover is.

Dromen waarin je tweelingziel voorkomen kun je dan ook zien als een
symboliek dat staat voor wat er zich in je eigen leven afspeelt; hetzij een
verlangen naar je tweelingziel dat zich op aards/ego manier je
bezighoud, of die tweelingziel staat rechtstreeks symbool voor een
kracht of betekenis die bij jou past of voor jou staat; het kan b.v. zijn dat
je op zoekt bent naar je innerlijke zelf, of de verbinding met je Zelf
nog(verder) hebt te completeren, of dat je kracht is dat je jezelf kunt zijn.

Hierbij kan het zo zijn dat tweelingzielen zich in een vergelijkend of
simultaan proces van ontwikkeling begeven, ook als men fysiek op
afstand van elkaar leeft of woont. Dit fenomeen speelt zich ook af bij
fysieke/menselijke tweelingen. Wat het ook mag zijn; het gaat om het
waarnemen, je Zelf aanschouwen en je Zelf zijn. Loslaten en vertrouwen
zijn hierin de verbindende factor. Soms verwarren mensen visioenen,
energetische contacten of energetische reizen met dromen. Toch is er een
wezenlijk verschil; dromen zijn de tools van het menselijke/aardse niveau,
en je droomt alleen wanneer je slaapt. In tegenstelling tot visioenen en
energetische contacten en reizen, deze bevinden zich op het dimensionale/
zielen niveau, waarbij het contact of de boodschap zich dan ook in
werkelijkheid bevind, en vinden gewoonlijk plaats op ontspannen en
wakkere momenten. Toch kan het ook gedurende de slaap plaatsvinden,
dan wel buiten het dromen om. Het lichaam ligt dan in ruste, waardoor
de ziel vrij is van het ego en de aardse bezigheden, en het meer open
kan staan voor een directere verbinding met de dimensionale werelden.

Mede hierdoor zien mensen een dergelijke ervaring soms als zijnde een
droom. Hoewel dromen soms levensecht kunnen voorkomen, zul je bij
het ontwaken weten dat het niet meer dan een droom was, of slaat de
onzekerheid, twijfel en angst van het ego toe. Bij visioenen en
energetische contacten/reizen weet je dat het een ervaring in
werkelijkheid is. Het is de werkelijkheid die voor zich spreekt; de
werkelijkheid van het ware Zelf; die de angst, twijfel en onzekerheid van
het ego in het licht doet verbleken.

ASJA
ReizigersInVrede

 
Homepage | FLOOR (privé) | Over Floor | Over mijzelf | CONTACT | LINKS | INZENDINGEN | DAGBOEK | Weblog-artikelen | Ervaringsverhalen | ARTIKELEN | REAKTIES | Psychiatrie (GGZ) | Foto's | VIDEO | Video's Youtube | Video's Privé | VIDEO' S FLOOR | AUDIO | RADIO-OPNAMES | EIGEN MUZIEK | Algemene Site Map
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu