tekst 1 - Tweelingzielen Website

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

tekst 1

ARTIKELEN > mysterie ontrafeld

MYSTERIE ONTRAFELD                                                                                     4 augustus 2013

In 2011 leerde ik mijn tweelingziel Floor kennen. Ik ontmoette haar op 25 september 2011 in een GGZ kliniek waar we toen allebei waren opgenomen. Dat was, afgezien van onze problemen, een fantastische ervaring. Niet iets mysterieus zoals in de reguliere geestelijke gezondheidszorg nog maar al te vaak ten onrechte wordt gedachcht, maar iets zuiver natuurlijks. Zo ontroerend mooi. Alleen wel erg jammer dat er bij die GGZ organisatie veel psychiaters rondlopen die nog in opleiding zijn en die hun studie nog niet hebben afgerond. Ze mogen zich dus eigenlijk nog geen psychiater noemen en zijn nog onervaren. En toch krijgen ze binnen deze organisatie de bevoegdheid om als behandelaar op te treden van vele patienten. Wat daarvan de gevolgen waren werd pas goed duidelijk in januari 2012 toen zo'n niet afgestudeerde psychiater het contact tussen mij en Floor ging verbieden. Later werd ze van de open afdeling verwijderd en werd het me gedurende het hele jaar 2012 verboden en ontmoedigd verder contact te zoeken. En zo blokkeerden ze voor enige tijd de verdere ontwikkeling van het contact tussen mij en Floor. En zie zoiets maar te herstellen, daar zitten we nu nog allebei mee.  Een goede psychiater zou tweelingzielen juist moeten begeleiden. Dit gebeurt ook wel, maar dan moet je maar net zo'n psychiater treffen... Een gebrek aan inzicht en ervaring is het probleem waardoor Floor en ik uitelkaar werden gehaald en gehouden. Dat was heel zwaar voor ons en het was ook niet nodig geweest. Het middel (separatie) was veel erger en schadelijker dan de kwaal waaraan wij lijden...

Een gedeelte van wat ik in deze tekst heb geschreven komt voort vanuit o.a. pure intuitie, gecombineerd met logisch denken. We leven echter helaas in een wereld die erg eenzijdig rationeel is ingesteld. Mensen (veruit de meesten) geloven pas iets, als iets langs zuiver rationele weg aantoonbaar en "bewezen" zou zijn, dan wel ze koppelen er, omdat ik toch het etiket psychiatrisch patient met mij meedraag, weer eens een verkeerde diagnose aan, als zou ik weer in een psychotische toestand bevinden. En indirekt zouden ze me daarmee weer eens het gevoel geven niet serieus te worden genomen. En dat terwijl ik in deze sterke en ook stabiele groeifase van mijn leven met beide benen stevig op de grond sta en ook beter dan ooit kan aanvoelen wanneer informatie die ik langs telepatische weg via spirituele gidsen doorkrijg, juist is of niet. Het is een energie die daarbij voelbaar is, deze voelt negatief, dan wel positief (prettig). Ik heb het onmiddelijk door vanuit puur gevoel wanneer iemand mij langs telepatische en energetische weg negatief probeert te beinvloeden en misleiden. Negatief voelt totaal anders aan dan positief. Zoiets komt dan onmiddellijk in je bewustzijn binnen en vervolgens sluit ik me dan ook automatisch volledig af voor die negatieve, misleidende energie. Zodat er geen psychotische toestanden meer kunnen ontstaan. Dat is een grote, positieve verandering ten opzichte van eerdere periodes van mijn leven, en dat komt ook omdat ik het afgelopen jaar sterk, heel sterk ben gegroeid in geestelijk en spiritueel opzicht. Dit is dan vooral dankzij de liefdevolle hulp op afstand van mijn lieve tweelingziel Floor die dit hele proces ook heeft begeleid, langs zowel telepatische weg als via energie (energie betekent hier: reiki op afstand). Dit om alle blokkades en angsten en andere verkeerde programmeringen, die bij ieder mens in hun onderbewustzijn liggen opgeslagen, tot je bewustzijn te laten doordringen, en er vervolgens mee aan de slag te gaan. Dit is als tweelingzielen ook nodig om later weer te komen tot een nieuw contact, dat wil zeggen, datgene waar de GGZ door die ene knul zo bang voor is gemaakt, namelijk een nieuw contact met Floor.

Zeker ik ben, net als Floor, door diepe emotionele dalen heen gegaan, maar het was meer dan de moeite waard. Ieder mens is van nature in staat zich van emotionele problemen te bevrijden. Het is geen psychiatrische aandoening als je emotionele pijn lijdt, het is iets heel natuurlijks. Ik heb hier ook nooit met de GGZ over willen spreken over die diepe dalen, simpelweg om een nieuwe mogelijke Angstreaktie van hun kant te voorkomen, zo van "Wij MOETEN iets doen" (Goedbedoeld, dat zeker, maar het is wel een onderliggende dwangmatigheid, gevoed vanuit het ego, door Angst). Ik heb niet altijd behoefte aan hulp van buitenaf, en zeker niet ongevraagd, zoals dat in het verleden zo vaak is gebeurd dankzij inmenging van goedbedoelende, maar wel onwetende buitenstaanders. Angst is ook hun diepste drijfveer, net als zoiets walgelijks als een rechterlijke machtiging, die ook voortkomt vanuit HUN eigen individuele angsten. Dan zijn ZIJ het die de touwtjes van mij in handen hebben als het om psychische dingen gaat, ze kunnen dan in principe maar alles doen wat ZIJ met me willen doen. Uitermate destruktief en ook helemaal niet noodzakelijk. Ik was toen nog niet zo sterk als nu, en heb ingestemd met het voorstel akkoord te gaan met een voorwaardelijke rechterlijke machtiging, onder pure druk van buitenaf door niet-begrijpende mensen. Ik ging ermee akkoord, maar alleen maar om HUN een plezier te doen van de ggz en om HUN angsten te compenseren. En dat terwijl ik er zelf tegelijkertijd fel op tegen was, en nog altijd ben. Een eindeloze diskussie hierover met o.a. de advocaat leverde niets op. Ik wil ook deze ballast uit mijn verleden graag kwijt, maar zit er helaas tot a.s. oktober aan vast.

Wat is het soms toch moeilijk om om te gaan met mensen die nog op een veel lager bewustzijnsniveau zitten en van daaruit leven. En dat zijn vrijwel alle mensen op onze aarde, nog altijd. Het kost me ook bergen energie om met hun om te gaan, en het is ook om die reden dat ik me regelmatig terugtrek in mijn eigen stekkie. Dit zal pas over een aantal jaren anders zijn. Veel mensen zitten momenteel ook in een proces van bewustzijnsgroei. En de kloof tussen enerzijds een minderheid van de mensheid met een sterk verhoogd spiritueel bewustzijn, en de meerderheid van de mensen die nog vastzitten in veel lagere niveaus van overwegend rationeel bewustzijn, is groot, heel groot. Mensen met een hoger bewustzijn worden niet goed begrepen door de meerderheid met een lager bewustzijn, en het leidt vaak tot misverstanden en onjuiste gedachten en eveneens onjuiste diagnoses bij mensen met een lager bewustzijnsniveau. Dat maakt het leven voor die minderheid met een hoger bewustzijn vaak ook erg eenzaam, omdat ze niet kunnen worden begrepen, dan wel totaal verkeerd begrepen en geinterpreteerd door mensen om hen heen die op een lager niveau van bewustzijn zitten. Dat zal echter de komende jaren gaan veranderen. Miljoenen mensen, verspreid over de hele aarde, zitten momenteel in een proces van bewustzijnstoename...

mysterie ontrafeld (21-7-2013)
Ik heb ontdekt waar Floor woont, het was het idee van Rob om eens te gaan kijken in de hal van die flat waarvan ik vermoedde (aanvoelde) dat ze daar zou kunnen wonen. Ik zag haar naam inderdaad staan, maar vreemd genoeg ook een andere naam; een naam die me ongeveer een uurtje later toen ik weer thuis was wel heel erg bekend voorkwam. Ik moest denken aan die knul die haar destijds heeft verkracht en die dus nu bij haar inwoont! Floor laat zich - dit weet ik nog heel goed - heel gemakkelijk manipuleren en overrompelen door dominante mensen, en heeft hem uiteindelijk onder zijn druk toegelaten als huisgenoot te komen wonen in haar flat. Maar ze is inmiddels, door de verdere verdieping en hervatting per 21 jan. jl. van ons contact langs telepatische en energetische weg, ongelofelijk sterk geworden, en wordt met de dag nog veel sterker...

Inmiddels heb ik wel ontdekt wie de uiteindelijke boosdoener is in het geheel, die verantwoordelijk is voor alle leed en pijn die hij zowel mij heeft aangedaan als Floor. Recentelijk kwam ik tot de schokkende ontdekking dat er een tweede persoon op haar naambordje stond vermeld, een persoon wiens naam me maar al te bekend voorkwam vanuit de opameperiode van Floor en mij op de open afdeling. Ik heb sindsdien een wel heel sterk vermoeden dat het hier ging om de persoon die Floor heeft verkracht tijdens onze opnameperiode (en gedurende de afgelopen anderhalf jaar ook geestelijk heeft mishandelt en misbruikt)en die Floor hoogstwaarschijnlijk ook geestelijk en/of lichamelijk heeft mishandeld, en heeft gebruikt om dingen te vertellen richting de GGZ organisatie over mij, dingen die helemaal niet kloppen en volledig onjuist zijn. En zo werd uiteindelijk ook de GGZ, onder druk van die figuur, via Floor, door hem misleid omtrent het beeld wat de ggz daardoor van mij kreeg. De beschuldiging als zou ik mensen stalken is een van die verzonnen leugens die dankzij hem de wereld in zijn geholpen. Hij stelde zich later ook op als een soort partner van Floor en zou via die weg ook het hele ggz beleid aangaande mijzelf, negatief hebben beinvloed. Om zo zijn machtsimperium te verwezenlijken. Vandaar ook die contactverboden die me werden opgelegd, ik mocht Floor niet meer benaderen, ja zelfs geen brieven meer sturen. Terwijl de ggz wel degelijk tijdens onze gezamenlijke opnameperiode heeft gezien hoe fijn en leuk Floor en ik het met elkaar hadden. De hele afdeling fleurde ervan op, maar de vreugde was helaas van korte duur. Kort nadat zij was overgeplaatst naar de gesloten afdeling in Hoofddorp heb ik Floor geprobeerd op te zoeken, maar tevergeefs. Ze lieten me niet binnen. Enkele dagen later kreeg ik een schriftelijk contactverbod thuisgestuurd. Ik zakte door de grond heen van emotie, maar ook van intense woede, richting de ggz. Er stond zelfs letterlijk in die brief dat ik een slechte invloed op mensen (patienten) zou hebben.

Gedreven op puur gevoel, intuitie en spirituele gaven ben ik vervolgens, gecombineerd met een gezonde dosis logisch denken, nadat ik die tweede naam op het naambordje van Floor had ontdekt, een nogal emotionele video gaan maken, die heet "Bezorgdheid om Floor", waarin ik het hele verhaal heb verteld, ook dat ik het sterke vermoeden heb dat die knul die haar destijds in de kliniek heeft verkracht al langere tijd bij Floor inwoont. Floor kon het ook niet helpen dat zij toen zo gemakkelijk manipuleerbaar was door anderen. Maar goed, ongeveer een dag later ontving ik via zijn youtube account een wel zeer hatelijk berichtje, waarin hij begon met dreigen, en dat is nu nog steeds zo, op dit moment van schrijven (4 aug.2013). Ik denk erover hiermee naar de politie te gaan, hem aan te geven wegens bedreiging. Het is ook zo jammer dat Floor nog altijd geen aangifte heeft gedaan van verkrachting, dat zou voor ons allebei zoveel beter zijn... Ik denk inderdaad, en hoop het vurig, dat Floor inderdaad aktie is gaan ondernemen (dit liet ze me ook weten in een berichtje, nadat ze de video had gezien). Volgens mijn theorie hebben ze de knul uit haar huis gehaald (hij hield haar denk ik lange tijd gevangen en heeft haar angstig gemaakt, wat heel lastig is als je zo diep verlangt naar nieuw contact, in dit geval met mij...). Hij had toen geen macht meer over Floor en is vervolgens via een andere computer (vermoedelijk vanaf een gesloten afdeling van een kliniek) zijn pijl en boog op mij gaan richten, via mijn youtube pagina...... Ik heb alle bedreigende teksten uitgeprint en ga er binnenkort mee naar de politie. Het zou me ook niks verbazen als hij bijvoorbeeld destijds de ggz heeft misleid, door te beweren dat ik Floor zou hebben verkracht of lastig gevallen. Want de GGZ was helemaal niet zo lief meer tegen me tijdens mijn laatste opnameperiode van 2012. En waarom moest ik ineens worden overgeplaatst naar de veel zwaardere Walborg kliniek? En waarom werd er door de psychiater niet gereageerd op de brieven die ik haar heb geschreven over tweelingzielen en over de wederzijdse band die ik met Floor heb? Er werd wel op gereageerd, maar op een negatieve manier, door me van alles en nog wat te beschuldigen, door me gedurende het hele jaar 2012 te ontmoedigen, ja zelfs te verbieden opnieuw contact te zoeken met Floor. DE brutaliteit ten top? Floor en ik hadden altijd een heel mooi en leuk contact, de hele afdeling fleurde ervan op! Onze gevoelens waren en zijn nog altijd wederzijds...

Maar die knul had Floor helemaal in zijn macht, zal zich ongetwijfeld kunnen hebben voorgedaan als een zogenaamde partner van haar. Het leek gedurende enige tijd wel alsof die knul Floor volledig had gehersenspoeld en tegelijkertijd ook de ggz op de gesloten afdeling in Hoofddorp volledig in zijn macht had en heeft misleid. Zo herinner ik me bijvoorbeeld nog dat ik haar een keertje probeerde te bellen. Ze was kwaad op me, ik begreep er niks van, onze band was wel degelijk wederzijds en heel erg diep. Ik stortte uiteindelijk volledig in, emotioneel.

En zo oefende hij ook macht uit over de ggz, en misleidde hun aangaande de beeldvorming omtrent mij, door hemzelf, dan wel door hem, via Floor. Dat is ook de reden geweest waarom ik op een gegeven moment naar de veel zwaardere Walborg kliniek in Amsterdam werd overgeplaatst. Mijn moeder zei vanmiddag nog: "Er zit een vuil, vies luchtje aan deze zaak". Ze heeft volkomen gelijk, en ik ook. Al zou de ggz, dit lezende, dit alles zeker glashard ontkennen en ten onrechte kunnen toeschrijven aan vormen van waandenken, gewoon vanuit pure angst, uiteindelijk voortgekomen vanuit de overmacht van die persoon waarmee Floor nog altijd samenwoont. Maar ook vanuit een gebrek aan inzicht, vanuit hun lagere niveau van bewustzijn. Hij, die knul,  zou ook gezegd hebben dat Floor niks meer in mij ziet, ja zelfs dat zij dat zelf tegen de ggz gezegd zou hebben. Die opgelegde contactverboden zijn dus uiteindelijk van hem afkomstig. Zelfs mijn advocaat heeft mij enige tijd geleden het contact met Floor sterk ontraden en min of meer verboden. Zo sterk is dus die macht van die knul, zo sterk is zijn machtimperium, en hij heeft daar gedurende de periode dat ik gevangen werd gehouden in de Walborg kliniek, gedurende vrijwel het hele jaar 2012, ook alle tijd voor gehad om zich te "vermaken", om zijn machtsimperium verder uit te breiden, ten koste van Floor. Maar van daaruit ook weer via mij. Narcisten zijn meesters in het geestelijk misbruiken van mensen die kwetsbaar zijn, een makkelijk doelwit zoals Floor. Dat leidde er ook weer doe dat de voor tweelingzielen juist zo natuurlijke energetische evenals de telepatische verbinding tussen Floor en mij, gedurende het gehele jaar 2012, zelfs volledig was verbroken!! Het Lijden van zowel mijzelf als Floor was in dat jaar ondragelijk, wat bij ons beiden leidde tot steeds dieper wordende gevoelens van wanhoop, van totale uitzichtloosheid, met betrekking tot de kans op een toekomstig herstel van ons zo intens verlangde contact. En uiteindelijk zat ik in december 2012, nog afgezien van de buitengewoon gespannen verhouding tussen mij en een nog niet eens afgestudeerde psychiater op de Walborg kliniek, muurvast in een regelmatig terugkerend negatief gekleurd verlangen naar beeindiging van mijn leven. En zo kan Macht, waarvan de uiteindelijke diepste bron dus ligt bij die misdadige knul die het leven van Floor en mij gedurende anderhalf jaar heeft vergald, mensen uiteindelijk ernstig ziek maken.

Ik heb toen contact opgenomen met de patienten vertrouwens persoon, die tijdens het gesprek wel aanvoelde dat ik in een emotionele crisistoestand verkeerde (ook vanwege de 500 euro eigen bijdrage i.v.m. mijn opname, waardoor ik zonder de financiele hulp van mijn moeder, uiteindelijk zelfs mijn huis had moeten opgeven en verplicht kiezen voor beschermd wonen). We hebben toen samen een brief geschreven, gericht aan de geneesheer direkteur van de ggz. Deze heeft mij gelukkig voorwaardelijk ontslag toegekend, en ik kon weer naar huis terugkeren.

Het machtsimperium wat die verkrachter en zwaar gestoorde narcist heeft weten op te bouwen heeft zowel bij Floor als mij ruim anderhalf jaar lang voor grote emotionele problemen gezorgd. Maar gelukkig is een emotie iets natuurlijks, niet iets psychiatrisch en ieder mens is van nature in staat emotionele problemen voor zichzelf op te lossen.

Inmiddels is ons contact via de energie en ook telepatisch weer hersteld sinds januari 2013. We helpen elkaar op afstand, om weer op gelijk niveau te komen, spiritueel gezien. Zodat we later alsnog zullen samenkomen. Onze band, onze liefde is ongelofelijk sterk, sterker dan deze ooit geweest is. Haar liefde voel ik tot in iedere cel van mijn lichaam. Alleen we zijn nog niet samen, wat het persoonlijke contact betreft. Ons wederzijds verlangen voor een nieuw  contact is ongelofelijk sterk. Tegelijkertijd vermoed ik dat Floor nog worstelt met een diepe angst die intens verlangde nieuwe ontmoeting aan te durven gaan, wat ik overigens heel goed begrijp. Ze wordt gevangen gehouden in haar eigen woning, door die knul die bij haar inwoont, en tegelijkertijd leeft er ook in haar wel degelijk een diep verlangen naar een weerzien met mij. Hiermee probeer ik te zeggen, het feit dat ik eveneens heel erg naar hervatting van ons contact verlang is niet iets wat alleen maar van mij afkomstig is. Ik heb dit aleens eerder tegen de ggz gezegd, maar mij geloven ze niet. En dat is ook logisch, want het is die knul die, dan wel zelf, dan wel via Floor, tegen de ggz gezegd zou hebben dat Floor niks meer in mij zou zien. En vanuit een zeer begrijpelijke angst van Floor voor een mogelijke pijnlijke (lichamelijk geweldadige??) reactie van die knul, durft/durfde ze de Waarheid aangaande haar diepe gevoelens richting mij niet te vertellen aan mensen van de ggz. En hij wist dus ook de ggz te overrompelen, immers, de ggz weet wel degelijk nog hoe leuk en fijn Floor en ik het met elkaar hadden toen we op de open afdeling waren opgenomen… En zo bestaat er bij de ggz nog altijd het beeld dat mijn gevoelens voor Floor niet wederzijds zouden zijn…

Floor bevindt zich dus in een bijzonder pijnlijke en zeer zorgwekkende  intens verdrietige situatie. Niet dat het psychiatrisch gezien niet goed met haar zou gaan, integendeel. Ze is juist ijzersterk geworden en is het zo langzamerhand zat, die knul bij haar in huis. Hoe ik daarachter ben gekomen vertel ik liever niet. Immers, die knul zou deze website ook al ontdekt kunnen hebben… Het is niet nodig haar weer op te nemen, ja zelfs zeer ongewenst en schadelijk, voor ons beiden. Ik voel heel duidelijk via haar energie, maar ook vanuit onze heldere en ook volledig zuivere telepatische band, hoezeer, hoe intens zij na anderhalf jaar van gedwongen separatie, weer naar contact met mij verlangt……

Ze is de moeite waard en betekent Alles voor me. Andersom ook, en in gelijke mate. Haar opgeven? Nee, NEVER ! Zelfs als het heel lang zou duren... En dat gebeurt ook niet... Zelfs als de ggz op zijn kop zou gaan staan…. Nee, ik geef zielsveel om haar, andersom ook, en zal op een liefdevolle manier tot het uiterste gaan om ons voorbestemde contact te redden. Zie ook de homepage van deze website, met daarop ook een informatieve en muzikale videomontage. In die video voor de liefhebbers ook een wetenschappelijke documentairevideo waarin uitleg wordt gegeven wat tweelingzielen zijn en met name over hoe belangrijk het is dat tweelingzielen-partners als vrienden en partners voor het leven samen zullen gaan komen en hoe dat proces verloopt. Zowel in het spirituele contact als in het persoonlijke contact.

Het is uiteindelijk aan Floor, of zij haar huidige leefomstandigheden nog langer wil handhaven. Het is aan haar een oplossing te bedenken voor dit probleem, wat uiteindelijk ook mij aangaat. We lijden allebei om de huidige leefomstandigheden, omdat we ook energetisch al ons hele leven aan elkaar gekoppeld zijn. Wat niet betekent dat het psychiatrisch gezien niet goed met ons zou gaan. Het tegendeel is een feit. Als we op onszelf zijn op ieders priveplekje dan voelen we ons goed en helpen we elkaar ook. Maar tegelijkertijd is het ook het verlangen voor een nieuwe ontmoeting, een diepe wens om weer vrienden van elkaar te zijn, zoals de natuur dat ook heeft bedoeld met tweelingzielen. Tegelijkertijd is Floor ook een gevangene in haar eigen huis, vanwege die knul. Ik kwam haar eerst, in maart jl. regelmatig tegen in de supermarkt, maar sindsdien niet meer. Dat is, ook volgens een goede vriend van mij, op zich al verdacht. Ik vroeg me steeds vaker af wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. Ze zit dus muurvast, maar ze is wel heel sterk tegelijk.

Nogmaals, het is aan haar om dit probleem op te lossen, en ik ben ook altijd bereid haar hierin te steunen. Ze is psychiatrisch gezien, volkomen gezond. Met deze laatste opmerking hoop ik, voor het geval deze tekst door ggz medewerkers wordt gelezen, ook te voorkomen dat er het beeld ontstaat dat ze momenteel ziek zou zijn en weer zou moeten worden opgenomen. Ik raad jullie dringend aan dat juist niet te doen! Dit laatste, een opname, zou in dit geval juist alleen maar averechts werken. Floor wil vrij zijn, volkomen vrij in haar doen en laten. En dat kan zij ook. Geef haar dan ook die kans, die vrijheid. Bovendien zouden we, nadat ze is bevrijd van deze knul, NOG langer moeten wachten op hervatting van ons contact, als zij zou worden opgenomen. Tweelingzielen – wij - hebben elkaar van nature juist nodig, dat is voor ons allebei het beste medicijn  wat er bestaat om weer gelukkig te zijn.

Het is juist die knul die haar en mij zoveel ellende heeft bezorgd, die mijns inziens zou moeten worden opgenomen. Of liever nog levenslang achter de tralies, omdat hij een direkt gevaar vormt voor andere mensen, voor de samenleving. Sexueel misbruik is een ernstig misdrijf, zo iemand verdient het niet om in vrijheid te kunnen leven... Om nog maar te zwijgen over de manier waarop hij mensen geestelijk manipuleert, gebruikt.....

probleem opgelost?
Inmiddels is het wel zo dat Floor me via een berichtje heeft laten weten dat ze het zat is en aktie gaat ondernemen. Een dag na haar berichtje verdween de youtube-pagina van de verkrachter (Mattie Geen) van het web, het account is sindsdien geblokkeerd. En sindsdien heb ik haar al een aantal keren voorgesteld per email elkaar op neutraal gebied ergens te ontmoeten. En inderdaad, ik zag haar op een zeker moment naar me toe komen lopen. Echter, vanwege de haar door die knul aangeleerde angst voor contact, keerde ze op het laatst weer om en liep weer terug. De wens voor nieuw contact is er wel degelijk, al wordt dit nog altijd niet geloofd door de meeste mensen en door de ggz. Ze durfde het vroeger ook niet toe te geven dat onze diepe en voor ons ook heel belangrijke tweelingzielenband wederzijds is, uit pure angst. En begrijpelijk ook, want die knul kan haar wel van alles aan doen! Verder heeft ze me een aantal keren geprobeerd te bellen op mijn mobiele nummer (een nummer wat alleen zij maar kent), ik hoorde iemand ademen, maar ze zei niks. Nou vraag ik me nog altijd af, is ze wel echt verlost van die kwelgeest die haar lange tijd heeft misbruikt. Het ligt niet in mijn aard zomaar onaangekondigd en ongevraagd bij mensen aan te bellen.

Floor is altijd welkom om me te komen opzoeken, en ik kan haar ook voor zo lang als ze zelf wil een veilig onderkomen aanbieden als ze dat zou willen. Dan ben ik haar huisgenoot, maar dan wel eentje die oprecht (en heel veel) om haar geeft, onvoorwaardelijk en zonder enige verplichting van welke aard dan ook. Ook dan kan ze zich volkomen vrij voelen. Ik heb echt alles voor die lieve meid over om haar weer gelukkig te maken. Floor kan ook gerust om hulp vragen denk ik bij de ggz, om haar verhaal te vertellen. Ik hoop dan ook dat ze de kracht kan vinden in zo'n gesprek om ook eens eerlijk, (en dan ook eens zonder feiten te blijven ontkennen richting de ggz,) de waarheid te vertellen aangaande onze band en onze gemeenschappelijke wens weer vrienden van elkaar te worden in een nieuw persoonlijk contact. Die waarheid heb ik zelf al eens eerder verteld tegen de ggz, maar mij geloven ze niet, ik word niet serieus genomen door hun! Dat kan alleen maar veranderen als Floor richting de ggz zou bevestigen (i.p.v. ontkennen, vanuit pure angst voor 'hem') dat die wens niet alleen maar van mij afkomstig is.

De GGZ, psychiaters, zelfs mijn advocaat, daartoe gedreven door HUN individuele angsten, heeft me ooit het contact met Floor ontmoedigd en zelfs verboden. En dat terwijl we  godverdomme tweelingzielen van elkaar zijn en ook bijelkaar horen. Ik laat een zuiver natuurlijk proces (en daarmee ons geluk) niet langer verstoren door mensen die mij en Floor, twee mensen die intens om elkaar geven, geen toekomst samen willen gunnen. Ze weten niet eens waarover ze praten en wat ze daarmee opnieuw proberen aan te richten. Wanneer tweelingzielen geen contact met elkaar onderhouden maakt dat aan beide kanten een pijn voelbaar die tot op zielsniveau gaat. Dit laat ik niet langer (niet nog eens een tweede keer) gebeuren en ben het zat om me, zeker in dit geval, nog langer de les te laten lezen, me de wet te laten voorschrijven. DOOR NIEMAND, EN DAARMEE BASTA!!! Hoe durven ze ons levensgeluk nog langer in de weg te staan, te dwarsbomen! Dat gebeurt ook niet meer. En als ze toch hun wil doorzetten en moeilijk blijven doen, zal ik niet langer aarzelen een gerechtelijke procedure aan te spannen richting de ggz, en tevens een forse schadeclaim indienen...
Ik ben inderdaad boos, en terecht ook!  Ze hadden Floor en mij NOOIT van elkaar mogen scheiden, want dan waren we nu al lang een gelukkig stel samen geweest. Het had veel problemen, ook het huidige angstprobleem van Floor, kunnen voorkomen, en ook het sexueel en geestelijk mishandelen van Floor was dan nooit gebeurd. In de tijd dat ik gevangen zat tijdens mijn laatste opname kon die criminele verkrachter ongehinderd verder gaan met het verder aanrichten van schade richting Floor, en daarmee ook naar mij toe...Bovendien is ons leven samen altijd nog de verantwoordelijkheid van mij en Floor. We zijn voor elkaar voorbestemd, zoals dat in spirituele kringen wordt genoemd. Daar behoort een ander mens zich niet mee te bemoeien... Psychiaters, ze voelen zich God, ze voelen zich oppermachtig, boven alles verheven, en denken altijd alles maar beter te weten dan een gewoon mens. Wat zij en zovele anderen echter niet zien is dat tweelingzielen op een letterlijk oneindig veel groter niveau van intelligentie zitten dan welke psychiater of hulpverlener dan ook. Ik lees of hoor ook weleens wat over psychiaters die tweelingzielen juist helpen en bijelkaar brengen en die dit proces begeleiden. En zo hoort het ook te zijn! Een echte, goede pssychiater. Geen half afgestudeerde trut die zich psychiater noemt en die nog niet eens haar papiertje heeft, maar wel de bevoegdheid mensen te behandelen. Een goede psychiater hoort tweelingzielen niet alleen te herkennen, maar ze ook te begeleiden en samen te brengen, in plaats van ze van elkaar af te zonderen. Dit laatste noem ik niet alleen maar dom, maar erg onhandig, schadelijk (zie de schade maar eens te herstellen!), medisch onverantwoord en honds brutaal bovendien!!

Wat is er mis mee als we vrienden voor het leven zouden zijn? Dat is onze eigen keuze en verantwoordelijkheid, niet de verantwoordelijkheid van een (nog niet eens afgestudeerde) psychiater, een psychiater, iemand die alles altijd maar beter denkt te weten dan een patient. En als de ggz, na kennis te hebben genomen van deze website en het geschrevene, dan nog moeilijk zou doen over ons verlangen naar nieuw contact, dan mogen ze met mij contact opnemen... Ze hebben niet het minste recht ons weer opnieuw te verbieden contact met elkaar te zoeken, zoals we dat diep in ons hart al zo lang willen.

het goede nieuws
Het samenkomen van tweelingzielen is iets, een spiritueel proces waarin alle blokkades en onzuiverheden in het onderbewustzijn in het bewustzijn naar boven komen, met de bedoeling ermee aan de slag te gaan en ze daarmee op te lossen. Het is inmiddels wel zo dat Floor en ik het grootste deel van dat traject nog niet zo gek lang geleden hebben afgesloten. Wat ons nu nog van elkaar scheidt is......haar diepe, door die knul, aangeleerde angst voor contact. Ook dat is denk ik een kwestie van tijd, maar ook van energie. Tweelingzielen delen als ze elkaar in voldoende mate hebben genaderd, een gemeenschappelijke ziel, een gemeenschappelijke zielsenergie. Deze energiematige band is ongelofelijk sterk voelbaar, zowel lichamelijk als geestelijk. Deze energie maakt ook al vanaf het begin (m.u.v. het afgrijselijke, pijnlijke en zeer eenzame jaar 2012) een helder en zuiver telepatisch contact mogelijk. En bovendien, Floor is in spiritueel opzicht een zeer hoogbegaafde vrouw die heel goed weet hoe met problemen om te gaan. ZE is ook veel weerbaarder geworden. Ons verlangen naar nieuw contact is de afgelopen periode alleen maar dieper en nog dieper geworden dan die al anderhalf jaar lang is, zo ontzettend diep dat er aan beide kanten tevens ook een eveneens steeds dieper wordend verlangen aan het ontstaan is naar lichamelijk contact met elkaar. Want de ziel wil ook gevoed worden en verlangt daarnaar. En volgens mij is het zo dat het dan ook niet lang meer kan duren voordat er een nieuw contact zal gaan plaatsvinden tussen ons. Bovendien, de zeer krachtige en zuivere energie die ons met elkaar verbindt is in staat uiteindelijk de meest ernstige aandoeningen en problemen op te lossen. Dan zou dus ook haar angstprobleem op een gegeven moment moeten gaan verdwijnen...

ER IS DUS OOK EEN HEEL GROOT MYSTERIE ONTRAFELD, EN ALLE STUKJES VAN EEN HELE GROTE PUZZEL VAN ONDUIDELIJKHEDEN VALLEN NU (NA ANDERHALF JAAR VAN GEDWONGEN SEPARATIE TUSSEN MIJ EN FLOOR) , EINDELIJK VOLLEDIG IN ELKAAR, OMTRENT DINGEN DIE GEBEURD ZIJN DE AFGELOPEN ANDERHALF JAAR. NAAR AANLEIDING DAARVAN HEB IK OOK EEN GELUIDSMONTAGE GEMAAKT VAN 135 MINUTEN. DEZE KUN JE BELUISTEREN OP DE PAGINA AUDIOMONTAGE VAN DIT GEDEELTE VAN DE TWEELINGZIELENWEBSITE "MYSTERIE ONTRAFELD".


En mocht de verkrachter deze website inmiddels ook al hebben ontdekt en dit verhaal lezen en overwegen zich weer te gaan beklagen ten opzichte van de ggz over mij, dan voel ik dat onmiddellijk in het gesprek waarvoor ik dan eventueel door de ggz wordt uitgenodigd. Ik zal in dat geval dan ook geen moment aarzelen om in dat gesprek vervolgens open en eerlijk MIJN verhaal te doen, maar dan over jou, over die vreselijke dingen die ik over jou heb ontdekt en die je mij en Floor hebt aangedaan, anderhalf jaar lang. Het is maar dat je het weet...

Dit was dan mijn/ons verhaal. Veel plezier met deze website!

Boudewijn de Kat,
Tweelingziel van Floor

 
Homepage | FLOOR (privé) | Over Floor | Over mijzelf | CONTACT | LINKS | INZENDINGEN | DAGBOEK | Weblog-artikelen | Ervaringsverhalen | ARTIKELEN | REAKTIES | Psychiatrie (GGZ) | Foto's | VIDEO | Video's Youtube | Video's Privé | VIDEO' S FLOOR | AUDIO | RADIO-OPNAMES | EIGEN MUZIEK | Algemene Site Map
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu