tekst 3 (stalking) - Tweelingzielen Website

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

tekst 3 (stalking)

ARTIKELEN > mysterie ontrafeld


Probleem Floor lijkt opgelost te zijn


Inmiddels is het 6 augustus 2013 en zou graag iets willen toevoegen aan het verhaal rondom de leefomstandigheden van Floor. Floor heeft de emotionele video (zie video) ook gezien en liet me via haar youtube account toen weten dat ze het zat is die knul, en dat ze aktie zou gaan ondernemen. Korte tijd later zag ik dat het account, de videopagina van Mattie Geen, de persoon die Floor heeft misbruikt, was geblokkeerd, was verdwenen. Sindsdien ook probeert Floor me geregeld telefonisch te bereiken, op een nummer wat alleen zij maar kent. Verder heeft ze een aantal keren positief gereageerd op mijn uitnodiging/voorstel per email om ergens af te spreken. En inderdaad, ik zag haar naar mij toe komen lopen, waarna ze evenlater weer omdraaide en terugliep. Ze is op dit moment nog wat angstig, wat me nogal logisch lijkt. DE omgang met die onbetrouwbare persoon gedurende enige tijd heeft haar die angsten aangedaan, door zijn gedrag. Echter ik merk heel duidelijk dat ze graag weer contact met mij zou willen.

Ik weet inmiddels dat ze heel erg haar best doet zichzelf over die angsten heen te helpen. Daarnaast bestaat er ook een sterke positieve energiematige band tussen ons tweelingzielen, en een eveneens heel sterk verlangen naar nieuw contact, een verlangen wat ook steeds sterker wordt aan beide kanten. Dit is een gunstige ontwikkeling, want die sterke energiematige band van positieve energie, gecombineerd met dat diepe verlangen zal haar mijns inziens op den duur ook over die contactangst heen helpen. Dat ze heel veel in me ziet bleek ook al tijdens onze toenmalige gezamenlijke opnameperiode bij de ggz, open afdeling Amstelveen. Iedereen daar zag hoe leuk we met elkaar omgingen, de hele afdeling fleurde ervan op... Ik zat op een gegeven moment in mijn kamer daar, met de deur open, en kon alles horen wat er in de huiskamer werd gezegd. Ik hoorde een heel leuk gesprek tussen haar en een verpleegkundige, die nog opmerkte "Je hebt er een kleur van gekregen en ziet er ook beter uit". Dit naar aanleiding van haar opmerking dat ze vreselijk verliefd op mij is.

Ik vermoed echter wel dat die onbetrouwbare knul haar al tijdens die opnameperiode steeds meer in zijn macht kreeg. Zo vond er op een gegeven moment bijvoorbeeld een gesprek plaats met David, verpleegkundige van de open afdeling, met mij erbij, waarin ze zei dat ze alleen maar vriendschap voor me voelt. Logisch als je (althans dat vermoed ik) zo wordt onderdrukt door zo'n knul die haar ook toen al volledig in zijn macht had. Ze was doodsbang dat die knul haar wat zou aandoen als ze geen gehoor zou geven aan zijn instrukties, namelijk het kenbaar maken richting de ggz dat Floor niks in me zou zien en dat ik haar zou lastig vallen. De ggz heeft dat geloofd, vandaar ook die contactverboden die me werden opgelegd!!! En daardoor geloofde de ggz het ook niet toen ik diverse keren vertelde dat we een hele mooie band met elkaar hebben. Sterker nog, ik kreeg alleen maar verwijten te horen, ook het verwijt dat ik mensen zou stalken. Die knul heeft haar dus gebruikt om de ggz te misleiden. Zodat hij volledige controle kon krijgen over haar! Het zou me ook niets verbazen als door hem, al dan niet via Floor, ook het gerucht is verspreid dat ik degene zou zijn geweest die Floor verkracht zou hebben. Want de ggz  was helemaal niet zo lief tegen me tijdens mijn laatste opname in 2012. En waarom moest ik ineens worden overgeplaatst naar de veel zwaardere Walborg kliniek in Amsteram? En waarom heeft mijn psychiater nooit gereageerd op mijn emotionele brieven over het zeer pijnlijke feit dat Floor en ik die tweelingzielen van elkaar zijn, zo ineens uitelkaar werden gehaald, terwijl diezelfde ggz heeft gezien hoe leuk en fijn Floor en ik het met elkaar hebben gehad op de afdeling? En waarom werd mij het contact verboden met Floor? En intussen, terwijl ik gevangen zat in diverse klinieken gedurende 2012 kon die knul ongehinderd misbruik maken van Floor. Hij kon zich ongehinderd "vermaken"", haar langere tijd geestelijk en mogelijk ook nog lichamelijk/sexueel misbruiken. O, en dat doet me zoveel pijn en verdriet........, nog altijd.... Ze moet volgens mij door een hel heen zijn gegaan, nou en dat is het ook voor mij hoor...

Echter, na het gesprek met David (waarover ik daarnet sprak) kwam Floor naar me toe gelopen om zich te verontschuldigen. Ze vertelde toen dat ze wel degelijk wat voor mij voelt.... En dat is ook logisch, want tweelingzielen (wat in wezen een zuiver natuurverschijnsel is) hebben een diepe band met elkaar, die ook nooit verbroken kan worden.

stalking en bedreiging
Ik zag dus dat Floor wel degelijk aktie heeft ondernomen, en sindsdien zijn we weer contact met elkaar aan het opbouwen. Ze heeft daar nu ook eindelijk weer de gelegenheid toe, omdat die knul niet meer bij haar woont. Echter, tegelijkertijd kwam er een hele hatelijke reaktie van hem binnen onder een nieuw account (DutchZombie) wat hij op youtube had aangemaakt, en ontstond er een eindeloze stroom van haatdragende en zeer bedreigende berichten richting mij, iets wat nu nog altijd zo is, maar waarvan ik wel aangifte heb gedaan bij de politie. En dat is ook logisch en verklaarbaar. Immers, nu hij geen macht over Floor meer heeft is hij zijn pijl en boog op mij gaan richten, sinds hij niet meer bij Floor inwoont..... Zo dreigt hij ermee contact op te nemen met  de ggz als ik niet een video zou maken en plaatsen op youtube om te vertellen dat ik niet verder meer wil gaan met Floor! En ook zoiets is strafbaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(politie Limburg-Zuid, en evt.politie Amstelveen)

(Van mijn nieuwe videokanaal op www.youtube.com/user/cbdekat)

En evt. voor meer info over mijn tweelingziel Floor en mijzelf en mijn sterke vermoeden dat degene die mij stalkt en bedreigt, meer op zijn geweten heeft., de website www.tweelingzielen.net ,tabblad Artikelen>>mysterie ontrafeld>> Tekst 1, Tekst 2 en de video… Die video valt eventueel ook terug te vinden op http://vimeo.com/channels/cbdekat . Ik val echter nog altijd (ik vind ten onrechte) onder een rechterlijke machtiging, ben doodsbang weer te worden opgepakt door de ggz voor een heropname wat helemaal niet nodig is. Daar zitten zowel Floor als ik, in deze voor ons zo belangrijke opbouwfase van een nieuw contact, niet echt op te wachten.Er is weer een nieuw contact tussen mij en Floor aan het ontstaan…En daar ben ik erg blij mee.

Het gaat psychiatrisch gezien juist heel goed met mij!! Datzelfde geldt voor Floor… N.a.v. een video die ik hierover heb gemaakt over die ontdekking (zie tekst hieronder bij de video op volgende bladzijde) en sterke vermoedens dat Floor enige tijd heeft samengewoond met degene die haar ooit heeft verkracht, liet Floor me in een berichtje weten dat ze het zat is, en ze is aktie gaan ondernemen… Ik vermoed  dat die onbetrouwbare persoon die enige tijd bij haar heeft ingewoond al een aantal weken geleden uit huis is gehaald. ZE is weer veilig…, en opgelucht. Gisteren toen mijn moeder me weer naar huis bracht zag ik haar nog lopen, met een brede glimlach over haar gezicht… Maar nu die persoon geen macht over Floor meer kan uitoefenen is hij zijn pijl en boog op mij gaan richten, en sindsdien ook deze eindeloze stroom van haatdragende en bedreigende berichten via youtube. Wel heel opvallend, vindt u ook niet?? Er is bovendien weer een nieuw contact aan het ontstaan met Floor, en we verlangen allebei heel erg naar elkaar.

Vanwege die rechterlijke machtiging heb ik liever niet dat de ggz bij dit alles wordt betrokken…Zodra ik eraan toe ben praat ik liever eerst zelf hierover met mijn behandelaar, een van de twee mensen die ik ken van de ggz waarin ik nog wel vertrouwen heb… Ik zou geen rust in mijn lijf en geest hebben als jullie al meteen contact met de ggz zouden opnemen… Zo’n rechterlijke machtiging heeft geen enkel nut, en werkt zelfs averechts. Ik bedoel, het maakt me in bepaalde opzichten alleen maar ontzettend angstig. Ik voel me daardoor beperkt in mijn bewegingsvrijheid, en durf ook weinig meer te zeggen.Ze kunnen als ze ook maar enigszins het gevoel krijgen dat het niet goed met me zou gaan in principe weer opnemen, wat echter helemaal niet nodig is…. Ik voel me juist goed en ben volledig stabiel, en sterker dan ik ooit eerder in mijn leven ben geweest…En bovendien ben ik maar wat blij dat er weer een nieuw contact tussen mij en Floor aan het ontstaan is. Geduld is een schone zaak….

Ik ontdekte op het naambordje van Floor een tweede naam, die me in negatieve zin maar al te bekend  voorkwam zie www.tweelingzielen.net ,tabblad Artikelen>>mysterie ontrafeld>> Tekst 1, Tekst 2 en de video… De naam van die persoon:  X.XXXXXXXX …..Echter, hoewel ik dat niet zeker weet, het zou me niks verbazen als deze persoon de ggz heeft misleid aangaande de beeldvorming omtrent mij, bijvoorbeeld door leugens te verkondigen dat ik degene was die Floor zou hebben verkracht…. Daar zie ik hem namelijk wel voor aan, en mogelijk dat hij daar zelfs Floor voor heeft gebruikt, Floor die in dat geval niks anders kon doen dan hem zijn zin geven en te liegen omtrent haar wederzijdse gevoelens richting mij. Gewoon uit pure angst voor een eventuele uitbrander richting Floor van hem. Ik bedoel, die knul kan haar mijns inziens wel van alles aan doen. Het is, nogmaals, slechts een vermoeden, maar mijn intuitie heeft me nog nooit bedrogen in het leven!! Hij zou dus in dat geval ook een enorme macht hebben uitgeoefend, al dan niet via Floor, richting de ggz. De ggz is namelijk helemaal niet zo lief tegen me geweest gedurende 2012, mijn laatste opnameperiode… Zo sta ik namelijk bekend bij de ggz als zou ik mensen stalken, als zou ik Floor destijds hebben lastig gevallen. Allemaal leugens!! Zodat hij Floor helemaal voor zichzelf kon opeisen, en zowel lichamelijk als geestelijk mishandelen, verdrietig genoeg. Of is dit een vreemde gedachte van mij????  Het is ook zo dat als de ggz indertijd niet de domme fout heeft gemaakt ons (floor en mij) uitelkaar te halen, dan had dat zoveel leed voor zowel haar als mij kunnen besparen en waren we allang samen geweest… Maar ook Floor zelf liet me afgelopen week in een berichtje weten, naar aanleiding van het feit dat we destijds uitelkaar zijn gehaald (wat vanuit een veel breder perspektief bezien wel degelijk een hele grote medische fout is geweest van een psychiater die nog niet eens was afgestudeerd). Ze schreef me daarover: “Zoiets had nooit mogen gebeuren!”  Toch zou ik het prettig vinden, voor alle zekerheid, dat de politie |Amstelveen eens zou nagaan of ze inderdaad weer helemaal alleen woont. Ik denk zelf van wel namelijk…


Berichten/reakties op mijn youtube pagina
Ondeskundigheid GGZ, en smaaktest pizza
cbdekat•86 video's
 Abonneren6
32 weergaven
1       0
 Leuk   
Over Delen Toevoegen aan         
Gepubliceerd op 3 aug 2013
Over de ondeskundige zet destijds vanuit de ggz die Floor en mij, die tweelingzielen van elkaar zijn en een diepe band met elkaar hebben, van elkaar had afgezonderd en verder contact had ontmoedigd, ja zelfs had verboden. De brutaliteit ten top! Immers, een goede psychiater is gespecialiseerd in medicatie en zou zich niet behoren in te mengen in het priveleven van twee mensen die intens om elkaar geven en die iets met elkaar proberen op te bouwen. Inmiddels is de band weer hersteld en zal er in de naar ik mag hopen niet al te verre toekomst een nieuwe ontmoeting gaan plaatsvinden, waar we allebei al zo lang naar verlangen. Ware, onvoorwaardelijke liefde overwint uiteindelijk alles, zo ook Macht vanuit de ggz. Recentelijk ontdekte ik bovendien een tweede naam op het naambordje van de flat waar Floor nu woont. Die naam kwam me in negatieve zin wel heel bekend voor, vanuit dezelfde opnameperiode als toen Floor en ik waren opgenomen op de open afdeling van de ggz. Floor is inmiddels veel weerbaarder en sterker geworden, maar was destijds gemakkelijk te manipuleren door een ander mens. En zo heeft zij toen iemand als huisgenoot in haar woning toegelaten waarvan ik het zeer sterke vermoeden heb dat dat diezelfde persoon is die haar destijds op de afdeling bruut heeft verkracht. Echter, de emotionele video die ik naar aanleiding daarvan heb gemaakt heeft haar wakker geschud, ze is aktie gaan ondernemen en is nu eindelijk weer verlost van die persoon. Verder in deze video aandacht voor de smaaktest van een heerlijke pizza van de New York Pizzeria....
• Categorie
Mensen & blogs
• Licentie
Standaard YouTube-licentie
Minder weergeven
________________________________________
Reacties van de gebruiker die de video heeft geüpload (cbdekat)
•     
Digitaldutchzombie24 1 dag geleden
Ga jouw contacht met floor maar eens stoppen. Meschien ga ik de ggz maar eens bellen heb nog een goed verhaal voor hun. Dan zie je floor helemaal nooit meer.
Beantwoorden •    
•     
cbdekat 15 uur geleden
Goed, oke, als je dat wat rustiger maakt als ik het contact met Floor beeindig, oke, maar dan maak ik ook geen video's meer over Floor. Ik heb er trouwens helemaal geen zin meer in om ooit nog video's op dit kanaal te zetten. .
Beantwoorden •     in reactie op Digitaldutchzombie24
•     
VlinderZwaan 1 dag geleden
dat wordt weer twee maanden detoxen
Beantwoorden •    
•     
cbdekat 19 uur geleden
Wat bedoel je eigenlijk met detoxen?
Beantwoorden •     in reactie op VlinderZwaan
________________________________________
Alle reacties (16)
Log in om een reactie te plaatsen.
•     
Digitaldutchzombie24 6 uur geleden
Als floor jouw tweelingziel (obsesie) is waarom knijp je soms haar keel dicht dan?
Beantwoorden •     in reactie op cbdekat (Reactie weergeven)
•     
Digitaldutchzombie24 6 uur geleden
Boudewijn de Kat is jij bent een veroordeelde fraudeur die brand stichtte in zijn woning om geld op te strijken. Jij bent een stalker van vrouwen en sloeg Floor het ziekenhuis in. Heb navraag gedaan over jouw en je woedeaanvallen zijn berucht.
Beantwoorden •     in reactie op cbdekat (Reactie weergeven)
•     
Digitaldutchzombie24 6 uur geleden
Hoe was Peggy was ze ook geil hahahahaha. Dus maak een filmpje dat je stopt anders bel ik maar weer een keer met degesloten ggz afdeling in Hoofddorp.
Beantwoorden •     in reactie op cbdekat (Reactie weergeven)
•     
Digitaldutchzombie24 9 uur geleden
mmm op dit kanaal niet dus wel op een ander he. Nauw zou zeggen tot ziens dan op het eerst volgende kanaal. meschien reageer ik gelijk meschien laat ik je eerst effe met rust wie weet. Maar effe een video maken over dat je niet meer over floor gaat hebben en dat je nu al weer ons verlaat op dit kanaal. Anders bel ik de ggz met mijn bevindingen over jouw.
Beantwoorden •     in reactie op cbdekat (Reactie weergeven)
•     
zombiedutchnl 9 uur geleden
Boudewijn maak er een video van waarin je zegt dat je geen contacht meer opzoekt met floor anders bel ik de ggz met al mij bewijzen en de videos die ik van je heb en dat ruk videootje geef ik de ggz dan ook. Dus maak een video waarin je zegt geen contact meer te willen zoeken met floor. Vandaag nog 4-8-2013
Beantwoorden •     in reactie op cbdekat (Reactie weergeven)
•     
zombiedutchnl 9 uur geleden
Doe je toch niet maar ik zal haar wel vinden en dan versier ik haar en zal ik haar een veeg geven die zij haar leven niet meer zal vergeten. Kom zo lekker klaar in haar dam. En heb je geen zin meer om te uploaden tja jouw keuze. Man van bijna in de 50 bang op youtube. hahahahaha
Beantwoorden •     in reactie op cbdekat (Reactie weergeven)
•     
Digitaldutchzombie24 1 dag geleden
DUTCHZOMBIE RULES
Beantwoorden •    
Meer weergeven
.

Grotere externe backup harddisk en nieuwe monitor
cbdekat•86 video's
Kanaalinstellingen
14 weergaven
0       0
 Leuk  
Over Delen Toevoegen aan         
Gepubliceerd op 30 jul 2013
zie video...
Meer weergeven
________________________________________
Alle reacties (1)

Laat een reactie achter.
•     
Digitaldutchzombie24 1 dag geleden
Hoe kan je die kopen dan? zeker weer van onze belastingcenten of niet? en hoe het met floor? je zult haar echt nooit meer zien kerel. Ze houden jouw rustig door gewoon te zeggen wat je wild horen. Haar yt kanaal krijg ik ook nog wel te zien en dan hoop ik dat zij mij leuker vindt dan jouw. Meschien krijgen floor en ik dan wel iets met elkaar. En terwijl we lekkere seks hebben zal ik aan je denken whahahahah. Hoeveel standjes kan floor eigelijk? meschien moet je dat die oude huisgenoot eens vragi
Beantwoorden •   


PROBLEEM FLOOR EN MIJ OPGELOST ???
Boudewijn de Kat•85 video's
Kanaalinstellingen
126 weergaven
2       0
 Leuk  
Over Delen Toevoegen aan         
Gepubliceerd op 25 jul 2013
Mijn gevoel zegt dat er een einde gekomen is, dan wel komen gaat, aan het Lijden van Floor (en daarmee ook van mij). De persoon die haar leven en dat van mij langere tijd heeft vergald had ook een videokanaal op youtube, genaamd Mattie Geen. Gelukkig lijkt dit videokanaal niet meer te bestaan sinds vandaag, het lijkt erop alsof het account niet meer bestaat, en dat is maar goed ook. Verder laat ik me daar vooralsnog voorlopig even niet over uit.Dat kan altijd later nog, evenals een gesprek met mijn spv'er hierover. Het is beter dat hij hiervan nu nog even niks weet, omdat Floor wellicht nog in een proces zit waarin ze nog van alles moet regelen. Ik wil haar, dit proces, niet voor de voeten lopen. Als ik mij nu hierover zou uitlaten richting mijn behandelaar dan zou dit haar proces, de dingen die ze mogelijk nog aan het regelen is, schade kunnen toebrengen, en dat zal dan ook niet gebeuren. Praten hierover kan altijd nog, en bovendien gaat het met mij momenteel weer stukken beter. Het is alleen wel erg jammer dat mensen in mijn omgeving mij niet begrijpen en het liefste zouden zien dat ik al meteen aktie onderneem, aktie die mijns inziens helemaal niet meer nodig is. Floor is ijzersterk en weet heus wel wat zij doet hoor!!! Bovendien ken ik haar veel beter dan andere mensen, die mensen die het liefste zouden zien dat ik meteen stappen zou gaan ondernemen. Ik sta dus volledig alleen hierin. De enigste die mij wel door en door begrijpt is Floor, omdat wij samen, energiematig, een zijn met elkaar en omdat we allebei in gelijke mate op een veel hoger niveau van bewustzijn verkeren en van daaruit ook willen en ook zullen gaan leven. Ook zij voelt zich al langere tijd een onbegrepen mens, en dan is het toch wel prettig, ook voor haar, dat je iemand gevonden hebt die op gelijk niveau zit. We geven allebei heel veel om elkaar, en kunnen in de toekomst hele mooie dingen gaan beleven. Mogelijk dat zij me ook heeft geprobeerd op te bellen afgelopen middag, maar ik was helaas te laat met opnemen. Hoe dan ook, ze mag mij altijd bellen en is altijd welkom eens langs te komen, in wat voor geestestoestand dan ook. Ik begrijp vanuit onze sterke telepatische band dat ze zich enorm opgelucht voelt nu...
Meer weergeven
________________________________________
Reacties van de gebruiker die de video heeft geüpload (Boudewijn de Kat)
•     
Boudewijn de Kat 1 week geleden
Volgens mij is het account van VlinderZwaan nog steeds gehackt...
Beantwoorden •   
________________________________________
Alle reacties (14)

Laat een reactie achter.
•     
thijsem100 6 dagen geleden
idd
Beantwoorden •    in reactie op kees zombie (Reactie weergeven)
•     
kees zombie 6 dagen geleden
Hij is gek man.
Beantwoorden •    in reactie op thijsem100 (Reactie weergeven)
•     
kees zombie 6 dagen geleden
Deze man stichtte brand in zijn eigen huis heeft woede uitbarstingen heeft die kennis van hem floor geslagen en haar keel dichtgeknepen. Heeft laatst op het einde van zijn video lopen rukken. Tja heb geklaagd en de video is eraf. heeft in de jaren 80 vaak criminele handelingen verricht. En hij is gewoon zo ggz Riag gekkie dus lekker makkelijk.
Beantwoorden •    in reactie op Laila Hyan (Reactie weergeven)
•     
Laila Hyan 6 dagen geleden
Zombie schatje en lekker trolletje vermaak je je weer een beetje? Waar was je nou? Was echt zo bang dat je eindelijk je dagen nuttig invulde.. Maar gelukkig heb je nog steeds zo leeg bestaan! Ga zo door gekkie. Oh ja boudewijn van mij altijd een like op je vids. Keep up the good work.
Beantwoorden •   
•     
Maartje Hans 1 week geleden
wat heeft deze man je ooit aangedaan kees zombie?
Beantwoorden •    in reactie op kees zombie (Reactie weergeven)
•     
kees zombie 1 week geleden
Wat hoorde ik net, heb je nu je eigen huis in de brand gestoken toen de tijd?
Beantwoorden •    in reactie op Boudewijn de Kat (Reactie weergeven)
•     
kees zombie 1 week geleden
Jij bent floor niet waard. hebt gehoord van mensen dat je vaak een woede uitbarsting hebt. En heb ook van mensen gehoord dat je Floor haar keel hebt dichtgeknepen. En vroeger en nu nog doe je nog criminele dingen. Foei Boudewijn foei. Weet floor wel dat je in de jaren 80 foute dingen deed? meschien moet iedereen dat maar eens weten. Zo maar iemand keel dichtknijpen durft jij wel:D Nauw floor krijg je nooit meer terug. En uuh Boudewijn niet meer met je zelf spelen op youtube he. whahaha
Beantwoorden •   
•     
kees zombie 1 week geleden
LAAT FLOOR LOS DAT KUTJE KRIJG JE NIET. Niemand hoeft jouw en zit op jouw te wachten. Die begelijder zou ook liever niet bij je zijn maar tja is hun werk he.
Beantwoorden •   
•     
kees zombie 1 week geleden
Hahhahaa lekker voor je dankzij mij omdat ik geklaagt heb over de content van je RUK VIDEO is die mooi verwijdert. whaahahahahha zombie atack. gr dutchzombie
Beantwoorden •   
•     
kees zombie 1 week geleden
Floor wil jouw niet floor moet verder met haar leven. Jij moet gewoon lekker met die stemmen in je hoofd praten. En NIET MEER RUKKEN HE OP HET EINDE VAN JE VIDEO. whahahahaha. VOELDE HET LEKKER TROUWENS? Groetjes Arjen van gunst.
Beantwoorden •   
Meer weergeven
.

 
Homepage | FLOOR (privé) | Over Floor | Over mijzelf | CONTACT | LINKS | INZENDINGEN | DAGBOEK | Weblog-artikelen | Ervaringsverhalen | ARTIKELEN | REAKTIES | Psychiatrie (GGZ) | Foto's | VIDEO | Video's Youtube | Video's Privé | VIDEO' S FLOOR | AUDIO | RADIO-OPNAMES | EIGEN MUZIEK | Algemene Site Map
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu